Fight the disease, not the carriers - 20 november

Bland brittiska gräsrötter kan man ana beslutsamhet. När de tycker att deras avelsförening är för passiv skrider de själva till verket och samlar ihop tillräckligt många namn för att det brittiska connemarasällskapet BCPS ska bli tvungna att arrangera ett extra medlemsmöte om HWSD. Mötet kommer att äga rum nu på söndag.

 

Inför det mötet (gissar jag) har en poster gjorts av en enskild medlem. Dess budskap är viktigt att sprida, för tyvärr kan man nog ana både obefogad rädsla och vrångföreställningar i uppfödarleden, vad gäller HWSD.

 

Nu när vi har de vetenskapliga bevisen och har kunnat testa för bärarstatus i drygt ett år, är det dags att ta nästa steg i kampen mot HWSD. Vi ska se till att inga nya föl ska behöva födas med defekta hovar men samtidigt undvika att diskriminera och sålla bort anlagsbärarna bara pga deras bärarstatus. En bra ponny är en bra ponny och har sin plats i avelsarbetet oavsett det faktum att den bär på en känd recessiv gen. Avelsbasen i rasen har egentligen varit begränsad alltsedan stamboken skapades, och den har nog dessvärre smalnat av ytterligare genom åren. För rasens framtida välbefinnande och existens är det viktigt att ta vara på hela den genpool vi har att tillgå. Siffrorna så här långt tyder på att andelen anlagsbärare av HWSD i den totala populationen kan ligga runt 20 - 25%. Att välja bort alla dessa vore kontraproduktivt och innebär en ökad risk för att andra sjukdomsgener skulle anrikas i beståndet och skapa nya genetiska problem. Se därför till att bevara den genetiska diversiteten och utnyttja samtidigt den kunskap vi tack vare CPRGs arbete nu har. Testa avelsdjuren och BREED SMART!

 

Det här är posterns budskap:

 

Our Breed

TESTING IS IMPORTANT because we can eliminate Hoof Wall Separation Disease if we know which ponies are carriers.
We have a small number of bloodlines and all ponies are important to safeguard the future of the Connemara pony breed.
FIGHT THE DISEASE, NOT THE CARRIERS