Kanske jobb i sikte?

Sedan en dryg månad tillbaka är jag 4 timmar per dag på Stenholmen islandshästcenter och gårdshotell som ligger strax utanför Linköping. Min SIUS-konsulent (en arbetsförmedlare med specialinriktning att hitta "riktiga jobb" åt, i mitt fall, folk med synnedsättning, och den tredje eller fjarde SIUS-konsulenten i ordningen för min del) har till slut lyckats få napp hos en arbetsgivare som visat tillräckligt stort intresse för en idiot som jag (för det är ju så samhället i stort valt att betrakta oss ej fullfungerande, oavsett på vilket sätt vi är funktionsnedsatta). På Stenholmen, som har en omfattande verksamhet med flera olika grenar/inriktningar hoppas jag kunna bidra med administrativt stöd. Så här långt tycker jag att allt har fungerat väldigt bra och jag trivs med arbetsupgifter och övrig personal.

 

Min förhoppning är nu att allt, alltså även det mer formella kring en kommande anställning, ska falla väl ut och att jag äntlgen, efter uppemot 10 år av ofrivillig arbetslöshet ska få en chans att försörja mig på ett anständigt sätt.

 

Heder åt en arbetsgivare som Stenholmen, som vågar tänka tanken att ge en som i åratal varit utstött från den reguljära arbetsmarknaden en chans! Det skulle behövas MÅNGA FLER arbetsgivare som är beredda att ta det steget!