Vinden vänder - 26 november

Veckans glädmeämne är att det irländska connemarasällskapet CPBS äntligen gått ut offentligt med att man ämnar ta tag i HWSD-frågan. Det tillkännages på föreningens hemsida efter det senaste styrelsemötet. Föreningen har en ny styrelse och en ny, eller snarare "nygammal" ordförande, och man kan nog anta att det har varit av avgörande betydelse för att problemet nu äntligen börjar diskuteras öppet i föreningen. Och förhoppningsvis kommer frågan nu snart upp även i de föreningar som hittills inte tycks ha agerat.

 

Häromdagen upptäckte jag också att HWSD nu finns med på svenska wikipedia.

 

Och så meddelar connemara.nu att den välkända franskfödda prestationshingsten Idefix du Villon visat sig vara bärare av HWSD-genen. Inte genom att hingsten själv testats utan genom att en avkomma med fritestad mamma visat sig vara anlagsbärare.


Gammal gubbe - 26 november

Stig är en vid det här laget 17 år gammal hankatt, som levt hela sitt liv här på gården med lagården som bas. Han har aldrig blivit ens snudd på tam och ingen människohand har någonsin fått röra vid honom. Idag är han den absolut sista av de ursprungliga Roka mosse-katterna som residerade här då jag kom hit. Men han har säkerligen sin del i "Mylingarna", dvs den kull på 4 ungar som Lilla My fick för 10 år sedan.

 

"Upplysta Stig", vars namn ganska långsökt har inspirerats av en peruansk gerillarörelse, hade tidigare en "partner" i jämngamla Märta (som uppkallats efter en annan peruansk gerillarörelse), men Märta är nu borta sedan flera år. Stig har, för att vara hankatt, varit ovanligt hemmakär och aldrig visat tendenser till att börja vandra runt. På äldre dar verkar hörseln inte riktigt vara vad den varit, men i övrigt tycks han vara vid god vigör. Han skäms numera bort med extra fint foder, och tycks inte ha några problem att hålla strykarkatten "Tjatus" som är regelbunden besökare hos oss, vintertid närmast stationär här, på behörigt avstånd från sin mat.